Röntgendiagnostiek is een niet weg te denken onderdeel binnen de tandheelkunde.Voor tandartsen, orthodontisten of specialisten die het maken van röntgenfoto’s delegeren aan hun assistenten is het noodzakelijk dat er extra scholing is.
De Richtlijn Tandheelkundige Radiologie stelt dat bij het gebruik van röntgenstraling deze beperkt moet worden. Tevens dient er optimaal gebruik gemaakt te worden van de verkregen inzichten op de opname. Oftewel, elke opname moet idealiter perfect zijn. In de praktijk blijkt dat opnames vaak niet geheel correct zijn. Richtlijnen accepteren een percentage heropnamen van 10%. Het percentage heropnamen ligt vaak hoger.

Op 7 juli is er de mogelijkheid om een inhoudelijke en uitdagende training te volgen waarin randvoorwaarden van een juiste OPT opname worden besproken en leer je afwijkingen in OPT’s herkennen en deze te vertalen naar een correctie of aanpassing.

De training is uitermate geschikt als nascholing in het kader van de 5-jaarlijkse scholingsplicht voor assistenten die gedelegeerd röntgenopnamen maken in de mondzorgpraktijk. Het is tevens mogelijk om deze training Incompany te volgen. Eigen opnamen kunnen dan worden ingebracht.

Voor meer informatie:

academie tandartsenpraktijk training de juiste OPT opname