Project omschrijving

Deze opleiding bestaat uit de 2 onderstaande opleidingen:

    1. Receptiemedewerker tandartspraktijk
    2. Tandheelkundige kennis voor de assisterende

 

Opleiding 1: Receptiemedewerker tandartspraktijk

Op een systematisch wijze wordt ons een uitstekend overzicht gegeven van de receptiewerkzaamheden binnen de tandartspraktijk. In 61 korte hoofdstukken komen alle onderwerpen aan de orde die relevant zijn. Behandeld worden onder andere: een professionele beroepshouding, het patiëntendossier en alle aspecten van dien. Belangrijke administratieve taken als het beheren en optimaliseren van de agenda en het verwerken van e-mail en post.

Daarnaast komen financiële aspecten aan orde als begrotingen, declaratiesystemen en het verwerken van in- en uitgaande betalingen.

Ook belangrijke thema’s als goed timemanagement, goede samenwerking, het omgaan met klachten, tegenslagen, conflicten en grote drukte worden uitgebreid besproken.

Opleiding 2: Tandheelkundige kennis voor de assisterende

Deze opleiding  voorziet in relevante en noodzakelijke tandheelkundige kennis, op zodanige wijze dat  personeelsleden goed in de tandartspraktijk kunnen functioneren! De opleiding is geschikt voor receptionisten, tandartsassistenten en office managers. Voor receptionisten zal door deze opleiding voldoende tandheelkundig kennis aanwezig zijn om “tandheelkundig” goed te kunnen functioneren en vragen van patiënten op een juiste wijze te beantwoorden.

Details

INSCHRIJVEN

Tandartsassistenten, receptionisten, officemanagers en tandartsen die een overzicht willen van de werkzaamheden of structuur willen voor de organisatie.

Per persoon kan de cursus gevolgd worden.
Indien gewenst kan in overleg een additionele cursus in de praktijk plaatsvinden.

De kosten per deelnemer bedragen €675,= per persoon en is vrijgesteld van BTW.
Voor additionele scholing geldt een toeslag.

De cursus kan per cursist gestart worden, op elk gewenst moment. De cursus is 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar. De cursus dient binnen 3 maanden afgerond te zijn.

Leerdoel

Aan het einde van deze module is de cursist bekend met:

 • de wijze waarop de gezondheidszorg in Nederland georganiseerd is.
 • wat een representatief voorkomen en houding bij de receptie is. Hierbij wordt aandacht besteed aan onder andere: taalgebruik, een patiëntgerichte houding  en telefoonetiquette.
 • het patiëntendossier en alle belangrijke aspecten hiervan.
 • belangrijke  administratieve werkzaamheden binnen de tandartspraktijk, waaronder: agendabeheer, afspraken maken, agendaoptimalisatie, verwijsbrieven, afspraakherinneringen
 • belangrijke financiële aspecten, waaronder: begrotingen, declaratiesystemen en het verwerken van in- en uitgaande betalingen.
 • het verwerken van e-mail en post in de praktijk.
 • belangrijke thema’s: goed timemanagement, goede samenwerking, het omgaan met klachten, tegenslagen, conflicten en grote drukte.
 • voorlichting in de tandartspraktijk met betrekking tot: preventie en preventieve maatregelen,  eenvoudige onderzoeken die in tandartspraktijk plaatsvinden, röntgenologie, mondhygiënebehandelingen en de initiële behandeling, verschillende vormen van lokale anesthesie, extracties en kleine chirurgische ingrepen, cariësbehandeling, endodontie, kroon- en brugwerk en prothesewerk.
 • triage: spoedgevallen in een tandartspraktijk en hoe hiermee om te gaan
 • de wijze waarop goed agendabeheer plaatsvindt omtrent pijnklachten

Programma indeling

De opleiding “Receptie- en administratiewerkzaamheden voor de tandartspraktijk” bestaat uit de 5 onderstaande modulen:

 1. Organisatie van de gezondheidszorg
 2. Administratie in de tandartspraktijk
 3. Professionele beroepshouding en vuistregels voor de receptionist in de tandheelkunde
 4. Receptiewerkzaamheden in de praktijk – deel 1
 5. Receptiewerkzaamheden in de praktijk – deel 2

De opleiding “Tandheelkundige kennis voor de assisterende” bestaat uit de 9 onderstaande modulen:

 1. Gebitsanatomie
 2. Pathologie
 3. Preventie en preventieve maatregelen
 4. Periodiek onderzoek en röntgenologie
 5. Mondhygiëne werkzaamheden
 6. Chirurgische tandheelkunde
 7. Restauraties van plastisch materiaal
 8. Endodontie
 9. Kroon- en brugwerk
 10. Prothesewerk
 11. Spoedgevallen en agendabeheer

Iedere module is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken. In totaal bestaat het pakket uit meer dan 180 hoofdstukken.

Syllabus

Indien de cursist beschikt over een abonnement van de uitgever BSL, kan deze gebruikt worden op de gerelateerde literatuur te raadplegen. In de modules wordt verwezen naar boeken vanb deze uitgever. Tegen meerprijs kunt u het boek aanschaffen, of anders een abonnement afsluiten bij BSL.

Examen

Aan het einde van iedere module kan de cursist na het succesvol afleggen van de toetsen het certificaat aanvragen. De toetsen kunnen herhaald worden totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft. Het systeem heeft grote vragenbanken waaruit de toetsen volgens toetsmatrijzen samengesteld worden.

Studiebelasting

De studiebelasting is afhankelijk van het kennis- en opleidingsniveau van de cursist. De totale studietijd zal variëren tussen de 42 en 88 uur.

Inschrijven voor een opleiding:

Print Friendly, PDF & Email