tandje klein 1

Implantologie neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen de tandheelkunde. Sommige assistenten werken binnen een gespecialiseerde praktijk en hebben hier tussentijds uit de praktijk de nodige kennis vergaard, anderen werken in een algemene praktijk en krijgen met dit onderwerp steeds vaker te maken. De heer Deurloo, tandarts en implantoloog, weet op compacte wijze snel een goed overzicht te geven van alle zaken die met implantologie te maken hebben. Zo komen onder andere toepassingsgebieden, werkwijzen, indicaties en complicaties aan de orde. Ook wordt er aandacht besteed aan praktische zaken, zoals voorlichting, afspraken maken en triage.

Academie tandartsenpraktijk e-learning implantologie

Details

Tandartsassistenten, receptionisten en andere medewerkers die kennis over implantologie behoeven en afspraken beheren.

Mondhygiënisten die hun basis kennis op pijl willen brengen.

Per persoon kan de cursus gevolgd worden.

De kosten per deelnemer bedragen €125,= per persoon. Vrijgesteld van B.T.W.

De cursus kan per cursist gestart worden, op elk gewenst moment. De cursus is 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar. De cursus dient binnen 3 maanden afgerond te zijn.