Implantologie neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen de tandheelkunde. Sommige assistenten werken binnen een gespecialiseerde praktijk en hebben hier tussentijds uit de praktijk de nodige kennis vergaard, anderen werken in een algemene praktijk en krijgen met dit onderwerp steeds vaker te maken. De heer Deurloo, tandarts en implantoloog, weet op compacte wijze snel een goed overzicht te geven van alle zaken die met implantologie te maken hebben. Zo komen onder andere toepassingsgebieden, werkwijzen, indicaties en complicaties aan de orde. Ook wordt er aandacht besteed aan praktische zaken, zoals voorlichting, afspraken maken en triage.

Academie tandartsenpraktijk e-learning implantologie

Details

Tandartsassistenten, receptionisten en andere medewerkers die kennis over implantologie behoeven en afspraken beheren.

Mondhygiënisten die hun basis kennis op pijl willen brengen.

Per persoon kan de cursus gevolgd worden.

De kosten per deelnemer bedragen €125,= per persoon. Vrijgesteld van B.T.W.

De cursus kan per cursist gestart worden, op elk gewenst moment. De cursus is 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar. De cursus dient binnen 3 maanden afgerond te zijn.

Aan het eind van deze module wordt de cursist geacht om bekend te zijn met:

 • implantaten.
 • de wijze waarop implantaten binnen de tandheelkunde worden toegepast.
 • de wijze waarop we bot binnen de implantologie beoordelen.
 • veelvoorkomende indicaties en contra-indicaties voor implantaten binnen de tandheelkunde.
 • de werkwijze bij het implanteren.
 • de mogelijke complicaties bij implantologie.
 • praktische zaken rond het implanteren, zoals voorlichting en triage.

Het lesprogramma bestaat uit 9 onderdelen, deze volg je achter elkaar.

Deze module bestaat uit 9 hoofdstukken.

 1. Wat zijn implantaten?
 2. Type implantaten en het opbouwen
 3. Bot
 4. Indicaties en contra-indicaties
 5. Werkwijze chirurgische fase
 6. Werkwijze prothetische fase
 7. Complicaties
 8. Bij de receptie – praktische zaken
 9. Afsluiting

Aan het einde van de module krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toets het certificaat.

De toets kan herhaald worden, totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft. Het systeem heeft grote vragenbanken waaruit de toetsen volgens toetsmatrijzen samengesteld worden.

De studiebelasting is afhankelijk van het kennis- en opleidingsniveau van de cursist. De totale studietijd zal variëren tussen de 3 en 4 uur.

Inschrijven voor een opleiding: