Op een heldere wijze weet orthodontist J.W. de Boer een goed overzicht te geven van orthodontie.

Om het geheel goed te begrijpen is deze module zodanig opgebouwd dat in eerste instantie essentiële zaken aan de orde komen zoals de groei en ontwikkeling van de mens, gebitsontwikkeling, normale kaak- en tandrelatie. Daarna wordt er ingegaan op orthodontische afwijkingen, de diagnostiek en de therapie hiervan. Ook komen praktische zaken aan de orde zoals apparatuur, materialen en instrumenten, informed consent, mogelijke complicaties en administratieve procedures. Tot slot wordt er ingegaan op tariefcodes, voorlichting en nazorg. Ook in de algemene praktijk heeft men indirect veel met orthodontie te maken.

Hoe beantwoord je vragen van patiënten ten aanzien van beugel? Hoe zit het met klachten rond de beugels? Hoe zit het met de mondhygiëne? Onderandere het op passende wijze beantwoorden van deze vragen leert de assistent in deze module. Voor de assistent die professioneel wil functioneren is deze module dan ook een must.

Details

De module is bedoeld voor:

tandartsassistenten, receptionisten en andere medewerkers die met patiënten in de praktijk in contact komen.

Er is geen toelatingseis voor deze module. Deze module is echter minder geschikt voor een startende receptionist of tandartsassistent. De cursist moet al enige tijd ervaring hebben in een tandartspraktijk om zich een voorstelling te kunnen maken wat er allemaal speelt en kan spelen binnen een tandartspraktijk.

Per persoon kan de cursus gevolgd worden, indien gewenst kan nadien de opleiding Orthodontieassistent gevolgd worden.

De kosten per deelnemer bedragen €145,= per persoon. Vrijgesteld van B.T.W.

De cursus kan per cursist gestart worden, op elk gewenst moment. De cursus is 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar. De cursus dient binnen 3 maanden afgerond te zijn.

Aan het einde van deze module is de cursist bekend met:

 • wat orthodontie inhoudt.
 • de groei en de ontwikkeling van de mens met betrekking tot orthodontie.
 • de gebitsontwikkeling.
 • de normale kaak- en tandrelatie.
 • veel voorkomende orthodontische afwijkingen.
 • gegevens die gebruikt worden om tot een diagnose te komen bij orthodontie.
 • werkwijzen bij orthodontische behandelingen.
 • veel gebruikte instrumenten en materialen bij orthodontie.
 • informed consent en administratieve procedures bij orthodontie.
 • complicaties en voorlichting bij orthodontische behandelingen.
 • tariefcodes met betrekking tot orthodontie.
 • nazorg met betrekking tot orthodontie.

Deze module bestaat uit 12 hoofdstukken. Deze hoofdstukken volg je achterelkaar.

 1. Wat is orthodontie?
 2. Groei en ontwikkeling
 3. Gebitsontwikkeling
 4. Orthodontische afwijkingen
 5. Diagnostiek
 6. Therapie van Orthodontische afwijkingen – deel 1
 7. Therapie van Orthodontische afwijkingen – deel 2
 8. Materialen & Instrumenten
 9. Informed consent en administratieve procedures
 10. Complicaties en voorlichting bij de receptie
 11. Tarieven
 12. Nazorg

Aan het einde van de module krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toets het certificaat.

De toets kan herhaald worden, totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft. Het systeem heeft grote vragenbanken waaruit de toetsen volgens toetsmatrijzen samengesteld worden.

De studiebelasting is afhankelijk van het kennis- en opleidingsniveau van de cursist. De totale studietijd zal variëren tussen de 3 en 4 uur.

Inschrijven voor een opleiding: