ortho wpcf 99x99 e1487939852104

Op een heldere wijze weet orthodontist J.W. de Boer een goed overzicht te geven van orthodontie.

Om het geheel goed te begrijpen is deze module zodanig opgebouwd dat in eerste instantie essentiële zaken aan de orde komen zoals de groei en ontwikkeling van de mens, gebitsontwikkeling, normale kaak- en tandrelatie. Daarna wordt er ingegaan op orthodontische afwijkingen, de diagnostiek en de therapie hiervan. Ook komen praktische zaken aan de orde zoals apparatuur, materialen en instrumenten, informed consent, mogelijke complicaties en administratieve procedures. Tot slot wordt er ingegaan op tariefcodes, voorlichting en nazorg. Ook in de algemene praktijk heeft men indirect veel met orthodontie te maken.

Hoe beantwoord je vragen van patiënten ten aanzien van beugel? Hoe zit het met klachten rond de beugels? Hoe zit het met de mondhygiëne? Onderandere het op passende wijze beantwoorden van deze vragen leert de assistent in deze module. Voor de assistent die professioneel wil functioneren is deze module dan ook een must.

Details

De module is bedoeld voor:

tandartsassistenten, receptionisten en andere medewerkers die met patiënten in de praktijk in contact komen.

Er is geen toelatingseis voor deze module. Deze module is echter minder geschikt voor een startende receptionist of tandartsassistent. De cursist moet al enige tijd ervaring hebben in een tandartspraktijk om zich een voorstelling te kunnen maken wat er allemaal speelt en kan spelen binnen een tandartspraktijk.

Per persoon kan de cursus gevolgd worden, indien gewenst kan nadien de opleiding Orthodontieassistent gevolgd worden.

De kosten per deelnemer bedragen €145,= per persoon. Vrijgesteld van B.T.W.

De cursus kan per cursist gestart worden, op elk gewenst moment. De cursus is 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar. De cursus dient binnen 3 maanden afgerond te zijn.