tandje klein

2018 01 16 15h43 27 2

Cofferdam:

Tijdens verschillende tandheelkundige behandelingen is het noodzakelijk dat er een ‘droog’ werkveld gecreëerd wordt, of te wel, er wordt een cofferdam aangebracht. Door de aanwezigheid van speeksel, bloed of creviculaire vloeistof (sulcusvloeistof) kan er vochtcontaminatie optreden tijdens verschillende fasen van een tandheelkundige behandeling.

Vochtcontaminatie kan de hechting van restauratiematerialen aan tandweefsel negatief beïnvloeden of de fysische eigenschappen van het restauratiemateriaal negatief beïnvloeden.

Als assistent leer je tijdens deze cursus de vaardigheid om een cofferdam aan te brengen. De cursus is uitstekend te combineren met de cursus “aanbrengen van sealants”

Kleine groepen
De opleiding wordt in kleine groepen gegeven, zo is er veel individuele aandacht voor de deelnemer.

Het programma bestaat naast 1 praktijkles (2dagdelen) uit een aantal e-Learning modules.

Cursusinhoud:

  • Aanbrengen van cofferdam d.m.v. wedgets
  • Aanbrengen van cofferdam d.m.v. boog-techniek
  • Aanbrengen van cofferdam d.m.v. vleugel-techniek
  • Isoleren van 1 element
  • Isoleren van meerdere elementen

Naast de demonstraties door de docent oefenen we met fantoom en wordt er geoefend met de mede cursist.

Details

Tandartsassistenten met enige werkervaring als stoelassistent. Ook is deze cursus een uitstekend te combineren met de cursus aanbrengen van Sealant

We weken in kleine groepen tot maximaal 8 deelnemers

De kosten per deelnemer bedragen €395,= per persoon (vrijgesteld van BTW).

Deel bericht: