Cofferdam:

Tijdens verschillende tandheelkundige behandelingen is het noodzakelijk dat er een ‘droog’ werkveld gecreëerd wordt, of te wel, er wordt een cofferdam aangebracht. Door de aanwezigheid van speeksel, bloed of creviculaire vloeistof (sulcusvloeistof) kan er vochtcontaminatie optreden tijdens verschillende fasen van een tandheelkundige behandeling.

Vochtcontaminatie kan de hechting van restauratiematerialen aan tandweefsel negatief beïnvloeden of de fysische eigenschappen van het restauratiemateriaal negatief beïnvloeden.

Als assistent leer je tijdens deze cursus de vaardigheid om een cofferdam aan te brengen. De cursus is uitstekend te combineren met de cursus “aanbrengen van sealants”

Kleine groepen
De opleiding wordt in kleine groepen gegeven, zo is er veel individuele aandacht voor de deelnemer.

Het programma bestaat naast 1 praktijkles (2dagdelen) uit een aantal e-Learning modules.

Cursusinhoud:

 • Aanbrengen van cofferdam d.m.v. wedgets
 • Aanbrengen van cofferdam d.m.v. boog-techniek
 • Aanbrengen van cofferdam d.m.v. vleugel-techniek
 • Isoleren van 1 element
 • Isoleren van meerdere elementen

Naast de demonstraties door de docent oefenen we met fantoom en wordt er geoefend met de mede cursist.

Details

Tandartsassistenten met enige werkervaring als stoelassistent. Ook is deze cursus een uitstekend te combineren met de cursus aanbrengen van Sealant

We weken in kleine groepen tot maximaal 8 deelnemers

De kosten per deelnemer bedragen €395,= per persoon (vrijgesteld van BTW).

Deel bericht:

Leerdoel

Aan het einde van deze cursus is de cursist bekend met:

 • de functie van cofferdam
 • de behandelingen waarbij cofferdam gebruikt wordt
 • het op juiste wijze isoleren van het werkveld met rubberdam en wedjets
 • het op juiste wijze isoleren van het werkveld met rubberdam en klemmen
 • het op juiste wijze isoleren van het werkveld met rubberdam in combinatie met ligaturen e.d.
 • De veiligheidsgreep

Verder ben is de cursist in staat om:

 • zelfstandig in opdracht van de tandarts cofferdam aan te brengen, na enige oefening in de praktijk.

Programma-indeling

 • De cursus bestaat uit 1 cursusdag & een uitgebreid e-Learningpakket

Syllabus

 • Je krijgt een syllabus waarin alle leerstof duidelijk in woord en beeld is samengevat.

Afronding

Je dient de e-learning met voldoende resultaat af te sluiten en het volledige programma te volgen. Hierna krijg je het certificaat.

Studiebelasting

 • Eén cursusdag
 • 4 tot 6 uur uur thuisstudie
 • Na afloop van de cursus: oefenen in de praktijk.

Inschrijven voor een opleiding: