Het onderwerp communicatie komt dagelijks aan de orde. Zowel in de privé situatie als in de werkomgeving speelt het een belangrijke rol. In de module Communicatie krijgt de cursist meer kennis over: “De levensfasen”, “Cultuur”, “Omgang met patiënten” en “Afstemmen, rapport en feedback”.
Deze module bestaat uit 4 onderdelen, samen vormen ze een geheel.

Module 1: De levensfasen
Kennis van de levensfasen van de mens maakt de communicatie zoveel prettiger! In deze module worden de levensfasen besproken vanuit psychologisch en lichamelijk oogpunt. Hiernaast komen diverse problemen aan bod die zich in de verschillende levensfasen voordoen en krijgt de cursist handreikingen over hoe hiermee omgegaan kan worden. Deze module helpt in het goed afstemmen op patiënten en komt de kwaliteit van de zorg ten goede.

Module 2: Cultuur
Kennis van de cultuur blijft essentieel in de dagelijkse praktijk. In deze module wordt besproken wat cultuur überhaupt is, wat verschil in cultuur betekent en voor wat voor gevolgen dit kan hebben. In het bijzonder wordt er gekeken naar cultuurverschillen in de gezondheidszorg. Welke verschillen komen er voor? Welke gevolgen hebben ze en hoe kan je er nu goed mee omgaan en welk gereedschap staat nu tot onze beschikking hierin? Tot slot komt het onderwerp praktijkcultuur aan bod. Waarom is kennis van de praktijkcultuur van belang en wat betekent dit voor je dagelijkse werkzaamheden? Deze module maakt het mogelijk om beter af te stemmen op patiënten en om beter om te gaan met de cultuur in de praktijk. Dit komt de kwaliteit, de zorg en de communicatie ten goede.

Module 3: Omgaan met angstige patiënten
Indien je met patiëntenzorg te maken hebt, is het essentieel om iets van angst voor de tandarts af te weten. Hoe vaak kom angst voor? Hoe is de angst veelal ontstaan? Waarvoor heeft men precies angst? Hoe komt deze angst veelal tot uiting? Hoe kun je het beste omgaan met angstige patiënten bij de receptie en in de behandelkamer, wat kun je wel of niet doen? Welke behandelmogelijkheden zijn er voor angstige patiënten? Dit is slechts een greep uit de onderwerpen die in deze module behandelend worden.

Module 4: Afstemmen, rapport en feedback
Goed afstemmen is in communicatie essentieel. Het verbetert de kwaliteit van het contact en maakt dat werkzaamheden zoveel soepeler verlopen. In deze module wordt uitgelegd hoe men goed af kan stemmen (rapport kan maken) en hoe men dit kan herkennen.

In het tweede deel van deze module wordt uitgelegd wat feedback is en wat de kenmerken van goede feedback zijn. Feedback blijft van vitaal belang om sturing te geven en om tot kwaliteitsverbetering te komen.

Deze twee onderwerpen lijken niet veel impact te hebben. In werkelijkheid kunnen ze een incompetente medewerker transformeren in een zeer competente medewerker.

Details

Tandartsassistenten, receptionisten, officemanagers en andere medewerkers in de tandartspraktijk. Er is geen toelatingseis voor deze module.

Per persoon kan de cursus gevolgd worden.
Indien gewenst kan in overleg een additionele cursus in de praktijk plaatsvinden. Bijvoorbeeld op het gebied van motiverend interviewen.

De kosten per deelnemer bedragen €125,= per persoon. Vrijgesteld van BTW

De cursus kan per cursist gestart worden, op elk gewenst moment. De cursus is 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar. De cursus dient binnen 3 maanden afgerond te zijn.

Leerdoelen, Uitgesplitst per module:

Module 1: De levensfasen

Aan het einde van deze module is de cursist:

 • bekend met de lichamelijke en geestelijke kenmerken behorende bij de verschillende levensfasen van de mens.
 • bekend met de ontwikkeling van de mens gedurende de verschillende levensfasen.
 • in staat om in de praktijk beter af te stemmen op de verschillende patiëntgroepen.

Module 2: Cultuur

 • bekend met het begrip cultuur.
 • bekend met wat een multiculturele samenleving is en welke problemen dit met zich mee kan brengen.
 • bekend met de gevolgen die een multiculturele samenleving voor de gezondheidszorg heeft.
 • de wijze waarop je met cultuurverschillen in de gezondheidszorg om kunt gaan.
 • bekend met wat een praktijkcultuur is en hoe deze tot uiting kan komen.

Module 3: Omgaan met angstige patiënten

 • bekend met hoe vaak we binnen de tandartspraktijk met angst te maken hebben.
 • bekend met de angsten die veelal voorkomen bij tandheelkundige behandelingen.
 • bekend met de wijze waarop angst voor tandheelkundige behandelingen veelal ontstaan is.
 • bekend met de wijze waarop angst bij patiënten zich veelal uit.
 • bekend met de wijze waarop het beste met angstige patiënten omgegaan kan worden.
 • bekend met de behandelmogelijkheden die er voor angstige patiënten zijn.

Module 4: Afstemmen, rapport en feedback

 • bekend met rapport.
 • bekend met de componenten waaruit communicatie bestaat.
 • bekend met de wijze waarop je rapport kunt creëren.
 • bekend met feedback.
 • bekend met de wijze waarop je op een constructieve wijze feedback geeft.

De cursist volgt alle modulen en hoofdstukken achterelkaar. Na de modules maakt de cursist een toets.

De studiebelasting is afhankelijk van het kennis- en opleidingsniveau van de cursist. De totale studietijd zal variëren tussen de 5 en 10 uur.

Dit betreft een e-Learning cursus en kan op elk gewenst gestart worden. Klik hieronder op Inschrijven en doorloop de gehele inschrijfprocedure.

Inschrijven voor een opleiding: