conversation wpcf 99x99 e1487757501685

communicatieHet onderwerp communicatie komt dagelijks aan de orde. Zowel in de privé situatie als in de werkomgeving speelt het een belangrijke rol. In de module Communicatie krijgt de cursist meer kennis over: “De levensfasen”, “Cultuur”, “Omgang met patiënten” en “Afstemmen, rapport en feedback”.
Deze module bestaat uit 4 onderdelen, samen vormen ze een geheel.

Module 1: De levensfasen
Kennis van de levensfasen van de mens maakt de communicatie zoveel prettiger! In deze module worden de levensfasen besproken vanuit psychologisch en lichamelijk oogpunt. Hiernaast komen diverse problemen aan bod die zich in de verschillende levensfasen voordoen en krijgt de cursist handreikingen over hoe hiermee omgegaan kan worden. Deze module helpt in het goed afstemmen op patiënten en komt de kwaliteit van de zorg ten goede.

Module 2: Cultuur
Kennis van de cultuur blijft essentieel in de dagelijkse praktijk. In deze module wordt besproken wat cultuur überhaupt is, wat verschil in cultuur betekent en voor wat voor gevolgen dit kan hebben. In het bijzonder wordt er gekeken naar cultuurverschillen in de gezondheidszorg. Welke verschillen komen er voor? Welke gevolgen hebben ze en hoe kan je er nu goed mee omgaan en welk gereedschap staat nu tot onze beschikking hierin? Tot slot komt het onderwerp praktijkcultuur aan bod. Waarom is kennis van de praktijkcultuur van belang en wat betekent dit voor je dagelijkse werkzaamheden? Deze module maakt het mogelijk om beter af te stemmen op patiënten en om beter om te gaan met de cultuur in de praktijk. Dit komt de kwaliteit, de zorg en de communicatie ten goede.

Module 3: Omgaan met angstige patiënten
Indien je met patiëntenzorg te maken hebt, is het essentieel om iets van angst voor de tandarts af te weten. Hoe vaak kom angst voor? Hoe is de angst veelal ontstaan? Waarvoor heeft men precies angst? Hoe komt deze angst veelal tot uiting? Hoe kun je het beste omgaan met angstige patiënten bij de receptie en in de behandelkamer, wat kun je wel of niet doen? Welke behandelmogelijkheden zijn er voor angstige patiënten? Dit is slechts een greep uit de onderwerpen die in deze module behandelend worden.

Module 4: Afstemmen, rapport en feedback
Goed afstemmen is in communicatie essentieel. Het verbetert de kwaliteit van het contact en maakt dat werkzaamheden zoveel soepeler verlopen. In deze module wordt uitgelegd hoe men goed af kan stemmen (rapport kan maken) en hoe men dit kan herkennen.

In het tweede deel van deze module wordt uitgelegd wat feedback is en wat de kenmerken van goede feedback zijn. Feedback blijft van vitaal belang om sturing te geven en om tot kwaliteitsverbetering te komen.

Deze twee onderwerpen lijken niet veel impact te hebben. In werkelijkheid kunnen ze een incompetente medewerker transformeren in een zeer competente medewerker.

Details

Tandartsassistenten, receptionisten, officemanagers en andere medewerkers in de tandartspraktijk. Er is geen toelatingseis voor deze module.

Per persoon kan de cursus gevolgd worden.
Indien gewenst kan in overleg een additionele cursus in de praktijk plaatsvinden. Bijvoorbeeld op het gebied van motiverend interviewen.

De kosten per deelnemer bedragen €125,= per persoon. Vrijgesteld van BTW

De cursus kan per cursist gestart worden, op elk gewenst moment. De cursus is 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar. De cursus dient binnen 3 maanden afgerond te zijn.