De cursus bestaat ui 2 onderdelen: EHBO – AED & Reanimatie.

Enige basis kennis van EHBO is vereist voor een ieder die binnen de tandheelkunde werkt.

In de module EHBO wordt op een overzichtelijke, systematische en heldere wijze  uitleg gegeven m.b.t. type verwondingen en de verzorging hiervan. Verder komen de Rautek greep, het beoordelen van vitaliteit en de Heimlich manoeuvre uitgebreid aan bod. Voor iedere medewerker die in de tandartspraktijk werkt is deze kennis een must. De training wordt verzorgd door Gert-Jan Teeuwissen. Vanuit zijn hoedanigheid als anesthesiologie-verpleegkundige / ambulance-verpleegkundige geeft hij deze training.

AED & Reanimatie: Gelukkig komt het niet vaak voor dat er binnen de tandheelkunde gereanimeerd moet worden. Dit heeft tot gevolg dat kennis aangaande dit onderwerp doorgaans weggezakt is. Helaas kunnen zich er wel praktijksituaties voordoen waarin men acuut moet ingrijpen om levensreddend te kunnen zijn.

In deze module wordt op een compacte, systematische en heldere wijze kennis bijgebracht aangaande reanimatie, het gebruik van de AED, het niet reanimatiebeleid, de stabiele zijligging en andere relevante zaken. Deze module is niet alleen van belang voor tandartsen, maar ook voor andere medewerkers binnen de tandartspraktijk die zelfstandig willen reanimeren of de tandarts willen assisteren gedurende reanimatie. De cursus wordt verzorgd door Rita Teeuwissen, intensive-care/hartbewaking verpleegkundige en instructeur bij de Nederlandse Reanimatieraad.

Details

De module is bedoeld voor:

tandartsen, tandartsassistenten, receptionisten en andere medewerkers binnen de tandartspraktijk

 

Per persoon kan de cursus gevolgd worden, indien gewenst kan in overleg een additionele cursus in de praktijk plaatsvinden.

De kosten per deelnemer bedragen €50,= per persoon. Vrijgesteld van B.T.W.

 

De cursus kan per cursist gestart worden, op elk gewenst moment. De cursus is 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar. De cursus dient binnen 3 maanden afgerond te zijn.

 

EHBO: Aan het eind van deze module is de cursist in staat om:

  • op een veilige manier hulp te verlenen bij alle genoemde onderwerpen
  • de ernst van de situatie in te schatten
  • hulpdiensten op een juiste en verantwoorde wijze te alarmeren

AED: Aan het eind van deze module is de cursist bekend met:

  • hoe te reanimeren.
  • het gebruik van de AED.
  • wat het niet reanimatie beleid inhoudt.
  • de stabiele zijligging.
  • overige relevante zaken.

Het lesprogramma bestaat uit diverse hoofdstukken, de cursist volgt alle hoofdstukken na elkaar.

Aan het einde van elk module krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toets het certificaat.

De toets kan herhaald worden, totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft. Het systeem heeft grote vragenbanken waaruit de toetsen volgens toetsmatrijzen samengesteld worden.

 

De studiebelasting is afhankelijk van het kennis- en opleidingsniveau van de cursist. De totale studietijd zal variëren tussen de 4 en 8 uur.

Inschrijven voor een opleiding: