De rol die inspecties in het leven van tandartsen spelen is de laatste jaren steeds groter geworden. Vele tandartsen hebben geen idee welke eisen inspecties aan de praktijk stellen. Hierdoor is dit thema dikwijls een bron van ergernis, beladen en stressvol.

In de module IGJ protocollen & Checklists interviewt tandarts El Boushy de heer Kuiken. Op systematische en heldere wijze verkrijgt men zo een goed overzicht van zaken die men vanuit het oogpunt van inspecties op orde moet hebben.

De heer Kuiken is praktijkadviseur, trainer en coach van tandartsen en praktijken en heeft een grote expertise aangaande het opstellen van protocollen en andere praktijkdocumentatie. Zijn bedrijfskundige achtergrond maakt het geheel helder en genuanceerd.

Deze module geeft tandartsen snel een uitstekend overzicht met betrekking tot de vereisten op het gebied van protocollen en andere praktijkdocumentatie. Dit op basis van geldende wet- en regelgeving en ervaringen bij IGJ geïnspecteerde praktijken. Voor tandartsen die bij willen blijven en aan gestelde eisen willen blijven voldoen is deze module een “must”.

Na het voltooien van deze module zal een pakket met “ruwe” protocollen toegestuurd worden. Deze protocollen kunnen na aanpassing in de praktijk gebruikt worden.

Details

Deze module is bedoeld voor tandartsen. De module is echter ook voor andere medewerkers in de tandartspraktijk geschikt, waaronder mondhygiënisten. De module is KRT erkend.

Per persoon kan de cursus gevolgd worden, indien gewenst kan in overleg een additionele cursus in de praktijk plaatsvinden.

 

De kosten per deelnemer bedragen €89,= per persoon. Vrijgesteld van B.T.W.

 

De cursus kan per cursist gestart worden, op elk gewenst moment. De cursus is 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar. De cursus dient binnen 3 maanden afgerond te zijn.

 

Aan het eind van deze module is de cursist bekend met:

 • Kennis hebben welke documentatie in de praktijk aanwezig moet zijn om aantoonbaar te voldoen aan geldende wet- en regelgeving.
 • Kennis hebben om zelfstandig deze documentatie voor de eigen praktijk:
  • op te zetten,
  • en te onderhouden.

Deze module bestaat uit 8 hoofdstukken. De cursist volgt alle hoofdstukken achterelkaar.

 1. Inleiding
 2. Beleid en protocollen
 3. Logboek
 4. Kwaliteitsmap
 5. Onderhoudsmap
 6. Personeelsmap
 7. KEW dossier
 8. Conclusies en aanbevelingen

Aan het einde van de module krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toets het certificaat.

De toets kan herhaald worden, totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft. Het systeem heeft grote vragenbanken waaruit de toetsen volgens toetsmatrijzen samengesteld worden.

1 KRT punt

De studiebelasting is afhankelijk van het kennis- en opleidingsniveau van de cursist. De totale studietijd zal variëren tussen de 2 en 3 uur.

Vul onderstaand formulier in en schrijf je in voor deze module:

Inschrijven voor een opleiding: