Infectiepreventie audit,

Bij visitaties, stellen visiteurs bijna altijd vast dat het kennisniveau van medewerkers binnen de tandheelkunde op het gebied van infectiepreventie niet toereikend is. Wat wel, of niet kan, weten medewerkers in een mondzorgpraktijk veelal niet. Daarnaast is het ook vaak onbekend hoe deze zaken het beste georganiseerd kunnen worden. Na enige jaren werken treedt in de praktijk blindheid op voor verkeerde gewoonten. Ook is het lastig zijn om lang bestaande patronen bij medewerkers te veranderen.

Om infectiepreventie goed binnen de praktijk te beoordelen of te implementeren heeft Academie Tandartsenpraktijk in samenwerking met de Dentallect een speciale audit en een aansluitend programma ontwikkeld waarin men het geheel of slechts enkele onderdelen van het programma kan afnemen.

De audit en het aansluitende programma hebben als doel infectiepreventie zo goed mogelijk op orde te brengen binnen uw praktijk.

Toetsing op infectiepreventie is een van de vier hoofdthema’s in het toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
Naast infectiepreventie besteed de inspectie sinds 2017 extra focus op regels voor röntgenfoto’s. Ook hier biedt Academie Tandartsenpraktijk scholing voor aan.

Details

Praktijken in mondzorg die een extra controle wensen betreft de invulling van infectie-preventie in de praktijk.

 

Tijdens de audit worden er gedurende een dagdeel maximaal 3 behandelaars betrokken bij de audit.

De presentatie is voor het gehele team.

 

De kosten per audit bedragen €2100,=.

Inbegrepen zijn: de audit, rapport en plenaire presentatie. Exclusief reis- en evt. parkeerkosten van de auditor.

Voor elke audit wordt een individuele afspraak ingepland. Neem daarom contact op om uw interesse kenbaar te maken.

Leerdoelen:

Na de Infectiepreventie audit heeft u een goed overzicht van de wijze waarop infectiepreventie in uw praktijk wordt toegepast en nageleefd. Daarnaast krijgt u de tips die nodig zijn om tot verbetering te komen.

U kunt daarna, met de uiterst krachtige modulen van Dentallect, het kennisniveau van het gehele team snel en doeltreffend omhoog brengen en middels toetsing borgen.

Daarna kunnen wij u ondersteunen bij de implementatie van het geheel in de praktijk.

Programma:

  1. Onderzoek van de praktijk gedurende werktijd (on-the-job) door een deskundige infectiepreventie (1 dagdeel)
  2. Schriftelijke rapport met scores op 10 thema’s en meer dat 50 essentiële punten met aanbevelingen.
  3. E-learning infectiepreventie met toetsing (facultatief – Indien kennis niveau in de gehele praktijk ontoereikend is.)
  4. Trainingsdag voor het gehele team (facultatief –hierin worden de punten die naar voren zijn gekomen gedurende het onderzoek met het gehele team besproken.)
  5. Onderzoek naar voorgang met directe rapportage (facultatief)

Het traject kan uit bovenstaande 5 punten bestaan, maar kan ook eindigen bij punt 2, afhankelijk van de behoefte. Neem contact op om eventueel een individueel traject met u te kunnen maken.

Tijdsinvestering:

U kunt rekening houden met het onderstaande:

  • De audit duurt een dagdeel (4uur)
  • De plenaire presentatie duurt 2 tot 3 uur.

Uw eigen praktijk. U kunt de praktijk aanmelden door ons inschrijfformulier in te vullen