Project omschrijving

De cursus Meldcode kindermishandeling start met een introductie over het thema huiselijk geweld. U leert dat u als werkgever verantwoordelijk bent voor het opstellen en invoeren van een meldcode en dat u ervoor moet zorgen dat uw personeel kan werken volgens de meldcode. U leert hoe u een veilig werkklimaat creëert en hoe u de meldcode implementeert. Na de cursus beschikt u over de ingrediënten voor een implementatieplan.

Deze cursus Meldcode kindermishandeling is inhoudelijk ontwikkeld in samenwerking met de Koninklijk Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) en de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM). De ontwikkeling van deze cursus is mede mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nadat u de cursus gevolgd heeft, krijgt u tevens toegang tot de volgende modules:

 • Implementeren van een meldcode
 • Kindcheck
 • Communiceren over geweld
 • Langetermijngevolgen van kindermishandeling

Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) heeft recent (juli 2017) onderzoek gedaan naar de toepassing van de meldcode in verschillende sectoren. Conclusie: het gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld moet beter. De inspectie roept op tot een inhaalslag! Het verslag van IGZ is te lezen via deze link.

Details

Deze cursus is bedoeld voor managers en leidinggevenden die een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gaan implementeren in hun organisatie en andere medewerkers in de mondzorg zoals tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistenten.

Per persoon kan de cursus gevolgd worden, indien gewenst kan in overleg een additionele cursus in de praktijk plaatsvinden.

De kosten per deelnemer bedragen €45,= per persoon. Vrijgesteld van B.T.W.

De cursus kan per cursist gestart worden, op elk gewenst moment. De cursus is 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar. De cursus dient binnen 3 maanden afgerond te zijn.

Leerdoelen voor deze cursus zijn:

 • Hoe huiselijk geweld kan ontstaan en wat de gevolgen ervan kunnen zijn.
 • Welke vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld er zijn.
 • Welke signalen wijzen op kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • Welke  signalen van huiselijk geweld zijn herkenbaar bij een patiënt?
 • Wat kan ik doen als ik huiselijk geweld vermoed?
 • Hoe bespreek ik mijn zorgen met de patiënt?
 • Mijn rechten en plichten in de aanpak van huiselijk geweld?
 • De cursus werkt met waargebeurde verhalen, interactieve opdrachten en praktijkgerichte video’s.
 • De cursus sluit af met een kennistoets. Na afloop ontvangt u een certificaat met hierop het resultaat van de toets.

In deze cursus leert u signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te herkennen en wat u vervolgens moet doen.

Naast deze modulen krijgt u o.a. toegang tot onderstaande modulen:

 • Implementeren van een meldcode
 • Kindcheck
 • Communiceren over geweld
 • Langetermijngevolgen van kindermishandeling

De studiebelasting is afhankelijk van het kennis- en opleidingsniveau van de cursist. De totale studietijd zal ongeveer 2 uur zijn.

Klik hieronder op inschrijven en doorloop de inschrijfprocedure.

Inschrijven voor een opleiding: