De opleiding preventieassistent is bedoeld voor ervaren stoelassistenten. De opleiding richt zich op het voorkomen of stoppen van tandheelkundige problemen als gingivitis en parodontitis.
Je leert hoe deze ziektebeelden kunnen ontstaan en hoe je ze moet behandelen. Aandacht is er voor cariëspreventie volgens de “Nexø-methode”. Na de opleiding kan de preventieassistent zelfstandig mondhygiëne-instructie geven, PPS-score bepalen, plaque en tandsteen verwijderen en fluoride-applicaties toepassen.

Kleine groepen

De opleiding wordt in kleine groepen gegeven, zo is er veel individuele aandacht voor de deelnemer.

Het programma bestaat naast de praktijklessen uit een uitgebreid e-Learning lespakket. De opleidingstraject wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen. Als je voor beide onderdelen geslaagd bent, krijg je een diploma.

Preventie en mondhygiëneRegister preventieassistent

Preventie en mondhygiëne richt zich op het voorkomen van tandheelkundige problemen.
Het gaat met name om gingivitis en parodontitis:

  • inzicht in het ontstaan
  • herkennen en in kaart brengen
  • voorkomen dan wel stoppen

Doelgroep en voorwaarden

Tandartsassistenten met werkervaring als stoelassistent. Om toegelaten te worden tot de Opleiding Preventieassistent dien je de instaptoets met goed gevolg af te ronden en dien je minimaal 2 jaar werkervaring te hebben of dien je in het bezit te zijn van  MBO4 diploma tandartsassistent met 1 jaar werkervaring Voorafgaand aan de instaptoets kan gevraagd worden een kopie diploma Tandartsassistent niveau 4 op te sturen.

De opleiding is erkend door het Register preventieassistenten. Na de opleiding kan de cursist worden ingeschreven in het register preventieassistenten. Kosten voor inschrijving worden apart in rekening gebracht. Het register preventieassistent heeft een brochure uitgebracht.

academie tandartsenpraktijk en register preventieassistenten

Bekijk de brochure VIA DEZE LINK.

Klassikale opleiding start in:

Inschrijven voor een opleiding:

Opleiding in eigen praktijk:

De kosten per deelnemer bedragen €2995,- per persoon. Vrijgesteld van B.T.W.
Inschrijfkosten à €50,- voor register preventieassistent worden apart gefactureerd.

Voor een individuele opleiding geldt een toeslag.

Tandartsassistenten met werkervaring als stoelassistent, met tenminste 2 jaar werkervaring. Liefst in bezit van het mbo 4-diploma tandartsassistent.

Per persoon kan de cursus gevolgd worden. Groepsgrootte is maximaal 5 personen.