Opleiding tandartsassistent MBO-42021-10-27T15:58:28+02:00

MBO opleiding tandartsassistent

Ben je al werkzaam in de tandartsenpraktijk en wil je je MBO diploma halen? Of, wil je tandartsassistent worden?

MBO opleiding tandartsassistent

Ben je al werkzaam in de tandartsenpraktijk en wil je je MBO diploma halen? Of, wil je tandartsassistent worden?

De MBO opleiding Tandartsassistent is een erkende opleiding

Waarom kiezen voor een MBO4-opleiding Tandartsassistent?

Vele mogelijkheden

Als tandartsassistent heb je een zeer belangrijke rol in de praktijk. Je ondersteunt niet alleen de tandarts (of orthodontist of kaakchirurg) bij het tandheelkundig werk,  je hebt daarnaast ook een belangrijke organiserende en coördinerende functie. Soms kan je ook zelfstandig behandelingen uitvoeren. Het is en blijft daarmee een leuk boeiend en zeer dynamisch vak met vele mogelijkheden.

Unieke opleidingen

Het studieprogramma bestaat uit een unieke mix van klassikaal onderwijs, video e-learning en webinars. De video’s zijn doelgericht en zeer beeldend. Het onderwijsprogramma is al geruime tijd in gebruik, geëvalueerd door de ruim 2000 cursisten en daarmee sterk doorontwikkeld.
Door deze mix kan de tandartsassistent in spe veelal studeren op tijden die uitkomen en is reistijd sterk beperkt en kunnen de lessen zo vaak herhaald worden als nodig.

Deelcertificaten

DentalMBO kent zes deelcertificaten, waaronder infectiepreventie en radiologie, die gekoppeld zijn aan examens. Deze deelcertificaten sluiten aan bij de hedendaagse tandartspraktijk en komen volledig overeen met de MBO4-vereisten. De deelcertificaten blijven 5 jaar geldig, zodat de assistent binnen dat tijdsbestek de MBO-opleiding Tandartsassistent met een officieel erkend diploma kan afronden.

Toelating

We onderscheiden de volgende toelatingseisen:

 • werkzaam is of wordt in een Tandartspraktijk dat een erkenning heeft als leer-werkbedrijf;

 • tenminste 17 jaar is.

Naast de formele eisen kijken we samen of de opleiding bij je past.

Zelfvertrouwen

Indien je goed opgeleid bent, wordt het beroep niet alleen leuker, je krijgt ook meer zelfvertrouwen en de samenwerking met de tandarts en collega-assistenten verloopt soepeler en gemakkelijker. Hierdoor kun je het werk met meer gemak en souplesse uitvoeren. De kwaliteit van het werk gaat omhoog, het contact met patiënten verbetert, waardoor hun tevredenheid stijgt. Daarnaast zullen alle vervolgopleidingen gemakkelijker verlopen.

De MBO4 opleiding Tandartsassistent is een erkende opleidingErkend diploma

In de markt vindt er een ontwikkeling plaats die maakt dat het hebben van een officieel erkend diploma steeds belangrijker wordt.

2 varianten: BBL en 3e leerweg

De beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Hierbij moet de cursist naast de opleiding ook in een praktijk werkzaam zijn om vaardigheden op te doen en kennis te kunnen toepassen. Deze opleiding duurt 2 jaar en kent urenverplichtingen. Naast de BBL-opleiding biedt Dentallect ook de 3e leerweg aan. Dit is een nieuwe wettelijke mogelijkheid om een erkend diploma te halen in minder contacturen en leerjaren dan in de beroepsbegeleidende leerweg. Tijdens een intake wordt bepaald of deze opleidingsvorm daadwerkelijk past.

MBO-4 Opleiding tandartsassistent, voor wie?

DentalMBO biedt met een goede en leuke opleiding uitstekende mogelijkheden om snel goede stappen te zetten voor een vliegende start!

Het werken in een tandartspraktijk lijkt je wel wat, het werk vind je interessant, je werkt immers graag met mensen/wilt graag mensen helpen, bent nauwkeurig, kunt goed samenwerken en bent leergierig. Maar hoe ga je je carrière nu verder vormgeven?

Je bent al enige tijd met veel plezier werkzaam als tandartsassistent en wilt dit ook blijven voorzetten. Je hebt gehoord dat naar de toekomst toe een mbo-4 opleiding sterk gewenst/ mogelijk verplicht wordt. Je maakt je zorgen om de toekomstige eis van verplichte mbo 4-scholing. Er is inderdaad veel in beweging in de markt waarbij beroepsorganisaties en inspecties stelling nemen en je wilt hierop anticiperen.

Waarom bij DentalMBO?

Een uitgekiende combinatie tussen klassikaal onderwijs, video e-learning en webinars maakt het leren gemakkelijk, overzichtelijk en zeer efficiënt. De video’s zijn uitgekiend en zeer beeldend. Het resultaat is dat overdracht van kennis gemakkelijker en sneller gaat. Daarnaast is het aantrekkelijker en leuker dan enkel het volgen van klassikaal onderwijs. Bovendien is het onderwijsprogramma reeds geëvalueerd en doorontwikkeld.

De mbo 4-lessen van Dentallect zijn goed opgebouwd, uitermate praktisch en “to the point”. Dit maakt dat ze goed te begrijpen zijn en je snel tot de essentie kan doordringen. Zaken die niet in standaard opleidingstrajecten zitten, maar wel essentieel zijn voor het goed functioneren in de praktijk, komen juist bij Dentallect wel aan bod. De theorie die noodzakelijk is om goed te kunnen functioneren en vereist is in het kader van een mbo 4-opleiding wordt op een heldere en illustratieve wijze behandeld, ondersteund met 3D-animaties en demonstraties in de praktijk.

Na de intake en inschrijving kun je direct beginnen met het volgen van de lesvideo’s. Omdat je niet hoeft te wachten totdat de klassikale lessen beginnen, verlies je geen tijd. De lesvideo’s omvatten het grootste gedeelte van het programma en zullen een uitstekende ondersteuning zijn om je, op welk moment dan ook, een stevige goed opgebouwde start te geven.

De klassikale lessen starten twee keer per jaar, hier kun je naadloos bij aanhaken.

Voornamelijk studeren op tijden die jou uitkomen, minder reistijd en onbeperkt herhalen:
Door de uitgekiende mix van klassikaal onderwijs, video e-learning en webinars kan je voornamelijk studeren op tijden die jou uitkomen. Daarnaast kan je veel vanuit huis doen, zodat je weinig reistijd hebt. Daarnaast kan je de lessen zo vaak als nodig herhalen, zodat je de informatie in eigen tempo volledig tot je kunt nemen.

DentalMBO kent onderstaande deelcertificaten die gekoppeld zijn aan examens:

 • Tandheelkunde voor receptionisten en assisterenden
 • Infectiepreventie
 • Röntgenologie
 • Praktijk
 • Communicatie, kwaliteit en organisatie
 • Specials (Implantologie, orthodontie, etc.)
 • Generieke vakken

Deze deelcertificaten sluiten niet alleen aan bij de mbo 4, vereisten maar ook bij de dagelijkse tandartspraktijk waarin ze van grote waarde zijn. Het voordeel van deze deelcertificaten is dat ze 5 jaar geldig blijven zodat je later, indien je je opleiding om wat voor reden dan ook tijdelijk stopt,  je opleiding nog altijd met een officieel erkend diploma kunt afronden.

Tijdsduur en Opbouw van de MBO Opleiding tandartsassistent

De opleiding duurt 2 jaar en bestaat uit een beroepsspecifiek deel en een deel met generieke vakken.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie van het Ministerie van Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de Opleiding tandartsassistent MBO-4. Hiernaast is Dentallect aangesloten bij de NRTO (Nederlandse Raad van Training en Opleiding).

Voorlichtingsafspraak BBL MBO4 opleiding tandartsassistent.

Om je goed voor te kunnen lichten over de opleidingsmogelijkheden, is het mogelijk om een voorlichtingsafspraak te maken. Deze afspraak, kan fysiek bij ons kantoor of online, zoals via Skype & via Webinar.

FAQ – Veelgestelde vragen

Hieronder staan de veelgestelde vragen afgebeeld. Mocht je toch nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Algemeen

Je kunt starten op ieder moment. Klassikale- & Praktijklessen vinden doorgaans op woensdag- of donderdag avond plaats en zijn volgens een vast programma opgebouwd.

De opleiding vindt plaats op meerdere locatie’s.

Locatie Deft:

Locatie Amsterdam:

In sommige gevallen is het mogelijk een vrijstelling voor de lessen en/of een examen te krijgen.

Behalve voor een instellingscertificaat van Dentallect, waarbij het examen in een gecontroleerde omgeving is afgenomen, zijn er op voorhand geen garanties te geven ten aanzien van vrijstellingen. Per geval beslist de examencommissie.

We onderscheiden de volgende toelatingseisen:

Eisen vooropleiding:

 • beschikt over een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg; of
 • een bewijs heeft dat de eerste drie leerjaren van de havo met gunstig gevolg zijn doorlopen of;
 • een voor het beroep relevant mbo-diploma op niveau 3 bezit;

Eisen werkomgeving

 • werkzaam is of wordt in een Tandartspraktijk dat een erkenning heeft als leer-werkbedrijf;

Leeftijdseis

 • tenminste 17 jaar is.

Naast de formele eisen kijken we samen of de opleiding bij je past.

Voor het intakegesprek maak je een afspraak op ons kantoor in Delft. Soms is het handiger om een Skypeafspraak te maken.

We bespreken dan je wensen en kijken of deze opleiding ook goed bij je past.

Verder komen andere belangrijke zaken aan de orde zoals het werk wat je momenteel doet, je ervaring, je vooropleidingen, etc. Daarnaast zal een aantal diagnostische toetsen op het gebied van taal en reken afgenomen worden om in te schatten welk niveau je al beheerst.

Kosten

Bij DentalMBO betaal je per onderdeel, zodat de kosten automatisch verdeeld worden over de periode van 2 jaar. Hiernaast kent DentalMBO geen andere betalingsregelingen.

Het Stagefonds van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) maakt het mogelijk dat zorginstellingen die een stageplaats bieden aan studenten van bepaalde zorgopleidingen, (achteraf) een bijdrage kunnen krijgen voor de kosten van die stagebegeleiding. De stageplaatsen, verbonden aan de opleiding tandartsassistent vallen ook onder deze subsidieregeling.

Kijk voor gedetailleerde informatie op: https://www.stagefondszorg.nl/

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stimuleert werkgevers om praktijk-leerplaatsen en werk-leerplaatsen aan te bieden. Dit doen zij door middel van subsidies. In dit geval gaat het om de subsidieregeling praktijkleren.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de praktijk voor de begeleiding van een student. De praktijk krijgt dus de subsidie. De maximale subsidie bedraagt € 2.700,- per jaar per student. De subsidie aanvragen kan via www.rvo.nl/praktijkleren.

Je kunt je (toekomstige) werkgever op deze mogelijkheid wijzen, zodat het grootste deel van de opleiding gesubsidieerd wordt.

Omdat het om een erkende BBL of 3e leerweg opleiding gaat, waarin je kunt werken en geld kunt verdienen naast het studeren, stelt de overheid geen studiefinanciering ter beschikking.

OnderdeelKosten
Inschrijfgeld€ 100,-
Lesgeld 1e studiejaar€ 2.400,-
Lesgeld 2e studiejaar€ 2.400,-
Examens (per examen)€ 185,-
PVB (slotexamen in de praktijk) en afronding€ 500
Catering: koffie en theeinbegrepen

Werkplek

Je krijgt uitsluitend praktijkgerichte opdrachten die aantonen dat je de stof beheerst. Alle opdrachten staan vermeld in het BPV-handboek en het digitale platform waarin je voortgang nauwkeurig wordt bewaakt.

De begeleiding wordt verzorg door:

 • de praktijkopleider (medewerker van de praktijk waar je werkt)
 • de praktijkbegeleider (een docent van DentalMBO)

DentalMBO heeft een groot netwerk ter beschikking en kan jou hierbij mogelijk helpen. Zelf kan je natuurlijk veel doen om een werkplek te vinden. Wij adviseren je hier graag in.

De beroepspraktijkvorming kan alleen plaatsvinden bij een praktijk die erkend is als  leerbedrijf. De praktijk kan deze erkenning aanvragen via de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Voor meer informatie: www.s-bb.nl

Ja, binnen de BBL-leerweg is een werkurenverplichting opgenomen. De praktijk waar je werkt moet daarnaast voldoen aan de eisen van een erkend leerbedrijf.

Ga naar de bovenkant