Het is verbluffend hoe Mr. Dr. Brands in een zeer kort tijdsbestek helderheid kan creëren op het gebied van regelgeving en recht in de praktijk. De onderwerpen die aan bod komen zijn: relevante wetten voor in de tandartspraktijk. Het patiëntendossier, wat moet er eigenlijk allemaal in komen te staan? Hoe zit het met de ruimtelijke privacy? Wat mag nu wel, en wat nu niet? Hoe zit het met de voorbehouden handelingen, en onder welke voorwaarden mogen deze gedelegeerd worden. Wat is kwaliteitsbeleid, welke rol speelt de assistent hierin, en waarom moet de assistent hier iets van af weten? Welke bevoegdheden heeft de inspectie van volksgezondheid nu, en waar wordt naar gekeken? Wat kun je wel doen en wat kun je niet doen, als je onverhoopt met een inspecteur te maken krijgt? Hoe zit het met klachten van patiënten, hoe ga je daarmee om en wat kun je wel of niet zeggen? Dit en nog veel meer bespreekt Mr. Dr. Brands op heldere en compacte wijze in deze module. Gezien alle veranderingen die zich voordoen in de gezondheidszorg is het van belang dat personeelsleden in de praktijk voldoende basiskennis hebben op dit gebied. Deze module geeft een stevig basisfundament waaruit verantwoord gehandeld kan worden.

Er is geen toelatingseis voor deze module. Deze module is echter minder geschikt voor een startende receptionist of tandartsassistent. De cursist moet al enige tijd ervaring hebben in een tandartspraktijk om zich een voorstelling te kunnen maken wat er allemaal speelt en kan spelen binnen een tandartspraktijk.

Details

Tandartsassistenten, receptionisten en andere medewerkers die met patiënten in de praktijk in contact komen. Tevens tandartsen die nog weinig kennis hebben van wetgeving in en rondom de praktijk.

Per persoon kan de cursus gevolgd worden, indien gewenst kan in overleg een additionele cursus in de praktijk plaatsvinden.

De kosten per deelnemer bedragen €145,= per persoon.

De cursus kan per cursist gestart worden, op elk gewenst moment. De cursus is 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar. De cursus dient binnen 3 maanden afgerond te zijn.

Aan het eind van deze module wordt de cursist geacht om:

  • te weten welke wetgeving op het terrein van de patiëntenbehandeling belangrijk is voor een assistent en hoe die in de dagelijkse praktijk wordt ingevuld.
  • te weten welke zaken in een dossier vermeld moeten worden.
  • de regels te kennen ten aanzien de ruimtelijke privacy en de geheimhoudingsplicht.
  • te weten welke handelingen in de tandheelkunde voorbehouden handelingen zijn en onder welke voorwaarden deze verricht mogen worden.
  • te weten welke rol de assistent kan spelen in het kwaliteitsbeleid.
  • te weten hoe de assistent te maken kan krijgen met de werkzaamheden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
  • te weten hoe te handelen wanneer een patiënt komt met een klacht.
  • te weten wat de consequenties kunnen zijn voor de assistent wanneer de patiënt er werk van gaat maken door een formele klacht in te dienen.

De cursist volgt alle 7 hoofdstukken achterelkaar.

De studiebelasting is afhankelijk van het kennis- en opleidingsniveau van de cursist. De totale studietijd zal variëren tussen de 4 en 8 uur.

Dit betreft een e-Learning cursus en kan op elk gewenst gestart worden.

Inschrijven voor een opleiding: