Cursus röntgenologie

Röntgenologie voor assisterende is gericht op de assistenten die in een tandheelkundige praktijk röntgenfoto’s nemen. Röntendiagnostiek is een niet weg te denken onderdeel binnen de tandheelkunde. Voor tandartsen die het maken van röntgenfoto’s willen delegeren aan hun assistenten of receptionisten is het noodzakelijk dat er extra scholing is. Met de opgedane kennis worden de assistenten of receptionisten in staat gesteld om op een verantwoorde en veilige wijze röntgenfoto’s te maken, veelvoorkomende fouten hierin te begrijpen en met straling om te gaan.Cursus röntgenologie voor assisterenden

De cursus bestaat uit 3 delen:

 1. Theorie röntgenologie
 2. Praktijk röntgenologie
 3. Checklist in de eigen praktijk

Voor iedereen die op een professionele manier in de praktijk wil staan en aan de huidige vereisten wil voldoen, is deze module essentieel.

Tip: deze cursus is uit te breiden een dagdeel praktische vaardigheid in de eigen praktijk.

“Tevens als nascholing in te zetten”

Deze module is ook in te zetten in het kader van de verplichte nascholing voor assisterende. Conform het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming dienen alle assisterende tenminste elke 5 jaar nascholing te volgen.

Details

Inschrijven voor een opleiding:

Additioneel kan een klassikale bijeenkomst georganiseerd, zodat er in de praktijk geoefend kan worden met de apparatuur.

Deze module is bedoeld voor: Tandartsassistenten, receptionisten en andere medewerkers die in opdracht van de tandarts of specialist röntgenfoto’s maken of gaan maken.

Per persoon kan de cursus gevolgd worden.
Indien gewenst kan in overleg een additionele cursus in de praktijk plaatsvinden.

Vanaf €100,00 per persoon, vrijgesteld van B.T.W.

Inschrijven voor online röntgenscholing:

 • Online Theorie- en praktijk lesmodule met eind toetsen
 • Checklist praktische vaardigheden
 • Studiebelasting circa 6 uur
 • Theorie- en praktijk lesmodule met toetsvragen
 • Eindtoets
 • Studiebelasting circa 2 uur
 • Theorie- en praktijk lesmodule met toetsvragen
 • Eindtoets
 • Studiebelasting circa 2 uur

Inschrijven voor klassikale röntgenscholing:

 • Theorie- en praktijk lesmodule met toetsvragen
 • Checklist praktische vaardigheden
 • Oefenen met intra- en extraoraleopnamen
 • Eindtoets
 • studiebelasting circa 4 uur
 • Theorie- en praktijk lesmodule
 • Eindtoets
 • Studiebelasting circa 2 uur
 • 1 dagdeel training in eigen praktijk
 • mogelijk vanaf 4 deelnemers

Cursus details:

PRAKTIJK:

Aan het eind van deel 2 heeft de cursist vaardigheden en kennis van:

 • Het maken van intra-orale opnamen met instelapparatuur, waaronder:
  • bitewings
  • solo’s met rechthoekregeltechniek
 • Het maken van extra-orale röntgenopnamen, waaronder:
  • OPT (RSP slechts als demonstratie)
 • Adequate hygiënemaatregelen bij röntgenologie
 • Het omgaan met bijzondere situaties bij het maken van röntgenopnamen
 • Digitale beeldvorming en manipulatie van röntgenopnamen
 • het herkennen van fouten, het begrijpen van de oorzaak en het corrigeren van fouten
 • Correcte archivering en administratie

THEORIE:

Aan het eind van deel 1 is de cursist bekend met:

 • De aard en risico’s van röntgenstraling
 • Wetgeving bij tandheelkundige radiologie
 • Beschermende maatregelen
 • Indicatie en contra-indicatie in de tandheelkunde
 • Röntgenapparatuur, materialen en hulpmiddelen
 • De principes van beeldvorming
 • De procedures voor opnames
 • Foutherkenning en het duiden van oorzaken
 • De administratieve verwerking van röntgenfoto’s

CHECKLIST:

 • Cursist is instaat om op verantwoorde wijze met de apparatuur in de “eigen” praktijk röntgenopnamen te maken.

PROGRAMMA INDELING

Eerst dient het theoretische gedeelte afgerond te worden, vervolgens kan de cursist het praktijk gedeelte afronden. Waarna tot slot samen met de eigen (opdrachtgevende) tandarts of specialist de checklist afgetekend kan worden.

SYLLABUS

Indien de cursist beschikt over een abonnement van de uitgever BSL, kan deze gebruikt worden op de gerelateerde literatuur te raadplegen. Tegen meerprijs kunt u het boek aanschaffen, of anders een abonnement afsluiten bij BSL.

EXAMEN

Aan het einde van de module (theorie, praktijk & checklist) kan de cursist na het succesvol afleggen van de toetsen het certificaat aanvragen. De toetsen kunnen herhaald worden totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft. Het systeem heeft grote vragenbanken waaruit de toetsen volgens toetsmatrijzen samengesteld worden.

STUDIEBELASTING

De studiebelasting is afhankelijk van het kennis- en opleidingsniveau van de cursist. De totale studietijd zal variëren tussen de 6 en 14 uur.

Inschrijven voor een opleiding:

Andere röntgencursussen:
Klassikaal:
Nascholing Röntgenopname voor assistenten

E-learning:
Röntgenopname voor assistenten – Nascholingsmodule PAK03N
RSP-opnamen maken – PL15

[printfriendly]