Er zijn maar weinig mensen die zo veel kennis hebben van infectiepreventie als mevrouw Voet. En er zijn nog minder mensen die het ook goed over weten te dragen. Infectiepreventie blijft een van de belangrijkste pijlers van een gezonde praktijkvoering. Helaas zijn er behoorlijk wat onderwerpen waarover misverstanden bestaan of die onduidelijk zijn, zeker met betrekking tot sterilisatieprocessen en bijbehorende apparatuur. Mevrouw Voet weet op heldere en systematische wijze al deze onderwerpen te benoemen en duidelijkheid te creëren op een zeer boeiende overzichtelijke wijze. Deze kennis is van cruciaal belang binnen de hedendaagse praktijkvoering en voor het vormen van een omgeving waarin medewerkers zich veilig en zeker voelen. Kortom deze module mag niet ontbreken.

Deze module bestaat uit 6 hoofdstukken. Ieder hoofdstuk is verdeel in een aantal paragrafen.

 1. Waar behoort reconditionering plaats te vinden, Risicocategorieën instrumentarium, Methoden en apparatuur.
 2. Ultrasoon reinigingsbad, Thermodesinfector, Hoekstukreinigers, Stoomsterilisator (autoclaaf).
 3. Algemene voorwaarden, Transportsystematiek, Routing van randapparatuur.
 4. Ultrasoon reinigen, Thermisch desinfecteren, Verpakken voor steriliseren, Steriliseren, Omgaan met schoon instrumentarium.
 5. Roterend instrumentarium, Tandsteen instrumentarium, Techniek handstukken.
 6. Kwaliteit van het unitwater, Amalgaamafscheider, Ins en outs rond persoonlijke hygiëne.

Details

De module is bedoeld voor:

 • tandartsassistenten, receptionisten en andere medewerkers die met instrumentarium te maken  hebben.
 • tandartsen die het sterilisatieproces aansturen en protocollen maken.

Er is geen toelatingseis voor deze module. Deze module is echter minder geschikt voor een startende tandarts- of sterilisatieassistent. De cursist heeft bij voorkeur al enige tijd ervaring hebben in een tandartspraktijk of heeft op zijn minst de module “Infectiepreventie” doorlopen. Zonder deze voorkennis zal de module minder gemakkelijk te volgen zijn.

Per persoon kan de cursus gevolgd worden, indien gewenst kan in overleg een additionele cursus in de praktijk plaatsvinden.

De kosten per deelnemer bedragen €145,= per persoon. (Vrijgesteld van B.T.W.)

 

De cursus kan per cursist gestart worden, op elk gewenst moment. De cursus is 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar. De cursus dient binnen 3 maanden afgerond te zijn.

 

Aan het eind van deze module wordt de cursist geacht om:

 • bekend te zijn met begrippen en voorwaarden rondom reiniging, desinfectie en sterilisatie
 • reiniging, desinfectie en sterilisatieapparatuur te kunnen benoemen naar functie, gebruik hiervan en bijbehorende testmethoden.
 • bekend te zijn met de categorie instrumentarium en de apparatuur waarmee deze bewerkt worden.
 • zelfstandig te kunnen handelen met waarborg van de veiligheid van patiënten en het tandheelkundig team.

PROGRAMMA INDELING

Aan het einde van de module krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toets het certificaat.

De toets kan herhaald worden, totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft. Het systeem heeft grote vragenbanken waaruit de toetsen volgens toetsmatrijzen samengesteld worden.

SYLLABUS

Indien de cursist beschikt over een abonnement van de uitgever BSL, kan deze gebruikt worden op de gerelateerde literatuur te raadplegen. Tegen meerprijs kunt u het boek aanschaffen, of anders een abonnement afsluiten bij BSL.

 

STUDIEBELASTING:

De studiebelasting is afhankelijk van het kennis- en opleidingsniveau van de cursist. De totale studietijd zal variëren tussen de 4 en 8 uur.

Dit is een e-learning cursus.

Inschrijven voor een opleiding: