Tandheelkundige Ergonomie

Ergonomie heeft erg veel aspecten, het belang hiervan kan niet voldoende benadrukt worden. Het goed toepassen van ergonomische principes leidt ertoe dat het werk zoveel lichter en zoveel gemakkelijker wordt. Dit brengt niet alleen mee, dat de praktijk in zijn totaliteit veel gemakkelijker en soepeler gaat, het is ook een uitstekend middel tegen arbeidsongeschiktheid en onnodig ziekteverzuim. De docent, Mevrouw Voet heeft door haar verleden veel kennis van tandheelkundige ergonomie opgedaan. In deze module laat zij dan ook zien dat ze oog heeft voor gezonde bedrijfseconomische aspecten binnen een praktijkvoering. Ze weet het onderwerp op systematische, compacte en heldere wijze overzichtelijk te presenteren, waarbij alle relevante aspecten de revue passeren en ook de psychologische aspecten niet onbenoemd blijven. Deze module is een echte aanrader voor een hedendaagse en gezonde praktijkvoering.

Details

Tandartsassistenten, receptionisten en andere medewerkers die aan de stoelwerken of met instrumentarium te doen hebben. Maar ook tandartsen die het sterilisatieproces aansturen en protocollen maken.

Er is geen toelatingseis voor deze module. Deze module is echter niet primair geschikt voor de startende tandartsassistent. De assistent heeft bij voorkeur al enige tijd ervaring in een tandartspraktijk.

Per persoon kan de cursus gevolgd worden. Indien gewenst kan in overleg een additionele cursus in de praktijk plaatsvinden.

De kosten per deelnemer bedragen €145,= per persoon. Vrijgesteld van B.T.W.

De cursus kan per cursist gestart worden, op elk gewenst moment. De cursus is 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar. De cursus dient binnen 3 maanden afgerond te zijn.

Leerdoelen

Aan het eind van deze module wordt de cursist geacht om:

begrippen en voorwaarden rondom tandheelkundige ergonomie te begrijpen en te kunnen beschrijven.
bekend te zijn met belangrijke gebieden binnen de tandartspraktijk, waarin ergonomie een grote rol speelt, en waarin vaak winst te behalen valt.
de werksituatie te kunnen evalueren vanuit ergonomisch perspectief.
te kunnen kiezen voor verantwoorde en gezonde werkwijzen.

Programma indeling

De cursist volgt alle 6 hoofdstukken achterelkaar.

Syllabus

Voor deze module is geen syllabus beschikbaar. Binnen de modules wordt wel verwezen naar externe bronnen.

Examen

Aan het einde van de module krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toets het certificaat.

De toets kan herhaald worden, totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft. Het systeem heeft grote vragenbanken waaruit de toetsen volgens toetsmatrijzen samengesteld worden.

Studiebelasting

De studiebelasting is afhankelijk van het kennis- en opleidingsniveau van de cursist. De totale studietijd zal variëren tussen de 4 en 8 uur.

Klik hieronder op Inschrijven en doorloop de gehele inschrijfprocedure.

Inschrijven voor een opleiding: