Dit pakket voorziet in relevante en noodzakelijke tandheelkundige kennis, zodat receptionisten in de tandartspraktijk zelfstandig kunnen functioneren. Voor assistenten vormt dit pakket tevens de basis voor de theoretische kennis. Het pakket is ook geschikt voor office managers. De modules in het pakket zijn ook te gebruiken om de kennis van de cursisten op peil te brengen.

Het pakket bestaat uit in totaal 11 modules, die elk uit meerdere hoofdstukken bestaan. Enkele onderwerpen:

 • Anatomie, Pathologie
 • Preventie en preventieve maatregelen
 • Periodiek onderzoek en röntgenologie
 • Chirurgische tandheelkunde
 • Restauraties van plastisch materiaal
 • Endodontie, Kroon- en brugwerk
 • Spoedgevallen, triage en agendabeheer

Doelgroep en voorwaarden

De cursus is bedoeld voor enerzijds medewerkers die nieuw zijn binnen de tandheelkunde en opgeleid worden tot tandartsassistent, receptionist of office manager. Anderzijds is de cursus geschikt voor tandartsassistenten die reeds werkzaam zijn en hun kennis willen opfrissen of op peil willen brengen ten aanzien van de geboden onderwerpen.

Er zijn geen speciale voorwaarden voor deelname. Het pakket maakt deel uit van de MBO4 opleiding Tandartsassistent van Dentallect.

Details

Direct starten na aanschaf van het pakket. Het e-learningplatform is 24/7 bereikbaar.

Inschrijven voor een opleiding:

De cursus is bedoeld voor:

 1. medewerkers die nieuw zijn binnen de tandheelkunde en (intern) opgeleid worden tot tandartsassistent, receptionist of office manager.
 2. tandartsassistenten die reeds werkzaam zijn en hun kennis willen opfrissen of op peil willen brengen ten aanzien van de geboden onderwerpen.

Ad 1. Voor de receptioniste in de tandartspraktijk leveren deze modulen meer dan voldoende kennis op om goed te functioneren. Naast deze modulen zal men de receptionist moeten voorzien van een goede taakomschrijving.

Ad 2. Deze lessen maken onderdeel uit van de opleiding tot tandartsassistent. Om tot een volwaardige opleiding te komen zal men naast deze modules ook praktijkgerichte scholing moeten ontvangen.

Per persoon kan de cursus gevolgd worden.

De kosten per deelnemer bedragen €595,= per persoon. (Vrijgesteld van btw)

Deel bericht:

Leerdoelen:

Aan het eind van dit pakket is de cursist voldoende bekend met onderstaande onderwerpen, waardoor voorwaarden zijn gecreëerd om uitstekend te kunnen functioneren:

 • de anatomie van het gebit
 • tandheelkundige pathologie en tandletsels
 • tandheelkundige terminologie
 • preventie en preventieve maatregelen binnen de tandheelkunde
 • de eenvoudige onderzoeken die in de tandartspraktijk plaatsvinden
 • röntgenologie
 • mondhygiënebehandelingen en de initiële behandeling
 • verschillende vormen van lokale anesthesie
 • extracties
 • cariësbehandeling, werkwijze en verschillende vulmaterialen
 • cofferdam
 • endodontie
 • kroon- en brugwerk
 • volledige en partiële prothesen
 • spoedgevallen in een tandartspraktijk en hoe hiermee om te gaan
 • de wijze waarop goed agendabeheer plaatsvindt omtrent pijnklachten

PROGRAMMA INDELING

Je volgt alle modules achter elkaar, na afloop van elke module, maak je een toets. Mocht je een (gedeelte van een) module willen herhalen, dan kan dat.

SYLLABUS

Indien de cursist beschikt over een abonnement van de uitgever BSL, kan deze gebruikt worden op de gerelateerde literatuur te raadplegen. Tegen meerprijs kunt u het boek aanschaffen, of anders een abonnement afsluiten bij BSL.

EXAMEN

Aan het einde van elke module maakt de cursist een toets. Na het succesvol afleggen van de toetsen, kan de cursist het certificaat aanvragen. De toetsen kunnen herhaald worden totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft. Het systeem heeft grote vragenbanken waaruit de toetsen volgens toetsmatrijzen samengesteld worden. Evaluatie maakt onderdeel uit van de cursus.

STUDIEBELASTING

De studiebelasting is afhankelijk van het kennis- en opleidingsniveau van de cursist. De totale studietijd zal variëren tussen de 33 en 66 uur.

Inschrijven voor een opleiding: