Project omschrijving

Conform de herziene KNMT-richtlijn tandheelkundige radiologie dienen tandartsen & orthodontisten na het behalen van het diploma stralingsbescherming niveau 5A/M voor tandartsen en orthodontisten (voorheen 5a/m) elke 5 jaar minimaal 4 uur bij-/ nascholing te volgen.

logo KRT

Wij hebben de onderwerpen die aan de orde komen zorgvuldig samengesteld in samenspraak met algemeen practici zodat u aan het eind van deze cursus niet alleen up-to-date bent en verder kunt aangaande dit onderwerp maar ook veel praktische tips heeft waarop u moet letten. Dit laatste in het bijzonder in samenhang met inspecties. Wij hebben Relinde Croezen bereid gevonden u hierin te ondersteunen. Relinde is een stralingsdeskundige niveau 3 en heeft daarnaast ervaring in het geven van onderwijs.

De cursus is door KRT erkend met 4punten.

update TMS via ZOOM

Inschrijven voor een opleiding:

Tandartsen, Orthodontisten

Bij deze online editie is het maximum aantal deelnemers 16.

De kosten per deelnemer bedragen € 275,00. Vrijgesteld van B.T.W.

Leerdoelen:

Aan het eind van deze nascholing kan de deelnemer:

 • de belangrijkste veranderingen in de wetgeving benoemen.
 • benoemen aan welke kwaliteits- en deskundigheidseisen een tandartspraktijk moet voldoen.
 • beschrijven welke aspecten van tandheelkundige radiologie door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd kunnen worden getoetst.
 • de basisbegrippen van stralingsbescherming binnen de tandheelkundige radiologie toelichten.
 • de risico’s van blootstelling aan ioniserende straling in de tandheelkunde communiceren met assistenten en patiënten.
 • verkeerd ingestelde OPG-opnamen en intra-orale röntgenopnamen herkennen en uitleggen hoe de opnamen kunnen worden verbeterd

Programma indeling van de cursus:

De cursus bestaat uit 3 delen

 • lezen voorbereidende literatuur.
 • 2 online webinars van 2 uur.
 • deelname aan een online eindtoets

Syllabus

U krijgt een syllabus waarin alle leerstof duidelijk in woord en beeld is opgenomen.

Certificaat

Indien u deelneemt aan alle onderdelen inclusief de eind toets ontvangt u na afloop het deelname certificaat.

Studiebelasting

 • Voorbereidende literatuur: 2 uur
 • 2 online webinars van 2uur (120minuten)

Totale studiebelasting: 6uur

Inschrijven voor een opleiding:

[printfriendly]