In de module wet- en regelgeving rond de tandartspraktijk interviewt tandarts El Boushy tandarts juriste mevrouw van Zon aangaande wetgeving die van belang is voor tandartsen. Deze module geeft tandartsen snel een goed overzicht met betrekking tot relevante thema’s. Deze module is primair gemaakt voor tandartsen. De module is echter ook voor andere medewerkers in de tandartspraktijk geschikt.

Details

Deze module is bedoeld voor tandartsen. De module is echter ook voor andere medewerkers in de tandartspraktijk geschikt.

Per persoon kan de cursus gevolgd worden, indien gewenst kan in overleg een additionele cursus in de praktijk plaatsvinden.

De kosten per deelnemer bedragen €89,= per persoon. Vrijgesteld van B.T.W.

De cursus kan per cursist gestart worden, op elk gewenst moment. De cursus is 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar. De cursus dient binnen 3 maanden afgerond te zijn.

Aan het eind van deze module wordt de cursist geacht om bekend te zijn met:

 • de belangrijkste wetten die van toepassing zijn op de tandartspraktijk.
 • de belangrijkste richtlijnen binnen de tandheelkunde.
Deze module bestaat uit 12 hoofdstukken. De cursist volgt alles hoofdstukken na elkaar.

 1. Inleiding
 2. WGBO
 3. Wet BIG
 4. Kwaliteitswet
 5. Wet klachtrecht cliënten zorgsector
 6. Arbowet
 7. KEW/Besluit Stralenbescherming
 8. WIP Richtlijn Infectiepreventie
 9. Geneesmiddelenwet
 10. Drinkwaterwet
 11. Wet marktordening gezondheidszorg
 12. Wet bescherming persoonsgegevens

Aan het einde van de module krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toets het certificaat.

De toets kan herhaald worden, totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft. Het systeem heeft grote vragenbanken waaruit de toetsen volgens toetsmatrijzen samengesteld worden.

De studiebelasting is afhankelijk van het kennis- en opleidingsniveau van de cursist. De totale studietijd zal variëren tussen de 2 en 4 uur.

Inschrijven voor een opleiding: