Goed opgeleide assistenten kunnen de tandarts op steeds meer gebieden bijstaan. Academie Tandartsenpraktijk verzorgt opleidingen en bijscholing in mondzorg. We doen dat door al onze opleidingen zo te ontwikkelen dat er een gedegen achtergrond gecreëerd wordt, er direct praktische verbinding is bij de dagelijkse werkzaamheden en dat de leerstof continue herhaald kan worden.

Scholing vindt plaats op onze eigen locaties, verspreid door het land, of in de eigen praktijk. Opleidingsduur kan variëren van een uur tot meerdere dagen. In samenwerking met Dentallect biedt Academie Tandartsenpraktijk ook de mogelijkheid om een wettelijk erkend mbo-4 diploma tandartsassistent te behalen.

Opleidingsniveau

De lesstof voor de opleidingen en cursussen voor assistenten is op MBO-4 niveau.

Docenten

De docenten zijn ervaren tandartsen, specialisten, mondhygiënisten, logopedisten, docent Nederlands, Praktijkmanagers, communicatietrainers Toegepaste psychologie en communicatie trainers Zorg en management.

Kwaliteit van onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat onderwijs continu ontwikkelt, verbetert en variatie biedt. Wij zoeken hierbij altijd naar vernieuwing die kwalitatief hoog is en zorgen waar mogelijk voor borging van het geleerde. Er wordt hoogwaardige e-Learning ingezet waar deze een positieve bijdrage kan leveren op het leerproces.
Aansluiting op doelgroepen is van essentieel belang evenals de kwaliteit van onze docenten.

Samenwerkingspartner: Dentallect

Academie Tandartsenpraktijk werkt samen met Dentallect. Dentallect ontwikkelt e-Learning onderwijs voor tandheelkunde. Academie Tandartsenpraktijk onderschrijft de pijlers van Dentallect.

Register preventieassistenten

Register preventieassistenten

Onze opleiding preventie assistent is geaccrediteerd door het Register Preventieassistenten. Het register Preventieassistenten is het onafhankelijke, openbare certificatenregister van preventieassistenten in Nederland. Het is tevens een register van cursussen Preventieassistent die voldoen aan de kwaliteitseisen uit de sector.

CRKBO

Academie Tandartsenpraktijk staat geregistreerd bij CRKBO. Deze registratie geeft ons een BTW-vrijstelling. Uw voordeel is dat wij aan u geen BTW hoeven te rekenen.

Kwaliteitsregister Tandartsen

logo KRT

Enkele trainingen en opleidingen hebben een KRT- punten toekenning.

Socialmedia:

Onze locatie:

Belangrijke documenten: