Partner – Ontwikkelaar

Dentallect – online praktijkeducatie

Dentallect is ontwikkelaar van het grootste e-learning platform voor de tandartsassistent in Nederland. Alle modules zijn opgebouwd uit klassikale lesvideo’s en toetsen.

Het is ontwikkeld voor het opleiden, selecteren en bijscholen van assistenten in en rond de tandartspraktijk.

  • Kennis van bestaande medewerkers op peil te brengen.
  • Nieuwe assistenten, receptionisten en ander personeel mee op te leiden.
  • Uw praktijk beter te stroomlijnen en het praktijkrendement te verbeteren.
  • Externe toetsing en verslaglegging: aantonen dat personeel een bepaald kwaliteitsniveau heeft. Ook in het kader van (ISO) certificering.
  • Het kwaliteitsniveau van bestaande medewerkers te toetsen. Eventueel kunt u hieraan functionerings- en beloningscriteria koppelen.
  • Nieuwe medewerkers mee te selecteren.

E-learning is een manier van leren die al vele jaren geleden mogelijk werd gemaakt door alle ontwikkelingen rond internet. Ondanks het feit dat het nog altijd uitermate kostbaar en arbeidsintensief is om het te ontwikkelen, is het bij multinationals een niet meer weg te denken manier van intern opleiden. De laatste jaren heeft het ook zijn intrede gedaan bij non-profit organisaties zoals universitaire instellingen en ziekenhuizen. De nieuwste mogelijkheden die e-learning vandaag de dag biedt worden bij Dentallect volop benut. Dentallect is laagdrempelige e-learning van hoge kwaliteit.

Hedendaagse didactiek

Naar de wijze waarop effectief onderwijs kan plaatsvinden is de laatste decennia veel onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat leren sneller gaat indien daarbij meer zintuigen worden betrokken.Lezen kan een belangrijk onderdeel zijn net als luisteren, kijken en schrijven. Dentallect is op hedendaagse leermethodieken gestoeld met als doel leren te vereenvoudigen en sneller plaats te laten vinden.

Dentallect B.V.
Adriaan Pauwstraat 86
2613 DB Delft
web: dentallect.nl