“Ik wil een tandartsassistent opleiden, hoe doe ik dat?”

Academie Tandartsenpraktijk helpt bij gedegen opleiden van uw assistenten.

tandartsassistent opleidenOm een goede invulling te geven aan de opleidingseisen van o.a. KNMT is een leerplan ontwikkeld voor intredende onopgeleide assistenten. Voor ervaren assistentes, zonder MBO diploma, is ook een leerplan ontwikkeld. Het opleiden van een tandartsassistent verloopt in stappen en start met de basis theorie.

Wij leveren gedegen modules die onderdeel zijn van de MBO4 opleiding tandartsassistent. Bij stages ondersteunen wij bij het opstellen van een stageplan.

U, als werkgever: Selecteert geschikte kandidaten en laat deze kennismaken met tandheelkunde volgens ons stappenplan.

tandartsassistent opleidenKNMT: “Vanaf 1 september 2018: MBO diploma tandartsassistent verplicht!

Neemt u na 1 september 2018 assisterend personeel aan? Dan kunt u kiezen voor:

 • een tandartsassistent zonder MBO diploma, met een arbeidsovereenkomst daterend van vóór 1 september 2018;
 • een tandartsassistente zonder MBO diploma, die nieuw de arbeidsmarkt betreedt;
 • een tandartsassistent mét MBO-diploma Tandartsassistent.

Nieuwsgierig over de inhoud van stap 1.

Bekijk de video om een indruk te krijgen van de lessen.

Nieuwsgierig naar ons leerplatform?

Bekijk de video om een indruk te krijgen.

Inschrijven om op te leiden én te ervaren
Brochure Stap 1 – Basis modules

Aan het eind van dit pakket dient de cursist de volgende leerdoelen bereikt te hebben.

De cursist:

 • heeft voldoende kennis van de anatomie van het gebit om als assistent te kunnen functioneren.
 • heeft voldoende kennis van tandheelkundige pathologie en tandletsels om als assistent goed te kunnen functioneren.
 • is bekend met tandheelkundige terminologie en is in staat deze zelf ook te gebruiken.
 • is bekend met de praktijkinrichting en de praktijkapparatuur.
 • is bekend met de meest voorkomende instrumenten en materialen binnen de tandartspraktijk.

Het pakket bestaat uit 4 modules: 2 theoriemodules en 2 praktijkmodules. De totale studiebelasting voor deze modules is 20uur.

Aan het einde van de module krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toets het certificaat. De toets kan herhaald worden, totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft.

Voor deelnemende (tandarts)praktijken bieden wij deze cursus kosteloos aan.

Dit cursusonderdeel wordt over het algemeen beoordeeld met het cijfer:

Cijfer: 8.7

Kunt u het geleerde direct in de praktijk kunt toepassen?

JA: 88%
Brochure Stap 2 – Theorielessen

Aan het eind van dit pakket is de cursist voldoende bekend met onderstaande onderwerpen, waardoor voorwaarden zijn gecreëerd om uitstekend te kunnen functioneren:

 • de anatomie van het gebit
 • tandheelkundige pathologie en tandletsels
 • tandheelkundige terminologie
 • preventie en preventieve maatregelen binnen de tandheelkunde
 • de eenvoudige onderzoeken die in tandartspraktijk plaatsvinden
 • röntgenologie
 • mondhygiënebehandelingen en de initiële behandeling
 • verschillende vormen van lokale anesthesie
 • extracties
 • cariësbehandeling, werkwijzen en verschillende vulmaterialen
 • cofferdam
 • endodontie
 • kroon- en brugwerk
 • volledige en partiële prothesen
 • spoedgevallen in een tandartspraktijk en hoe hiermee om te gaan
 • de wijze waarop goed agendabeheer plaatsvindt omtrent pijnklachten

Het pakket bestaat uit 11 modules. Deze modules kennen een totale studiebelasting van ongeveer 66 uur.

Aan het einde van de module krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toets het certificaat. De toets kan herhaald worden, totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft.

Indien de cursist een 80% score of hoger heeft behaald, kan de cursist zich inschrijven voor deelname aan het MBO4 examen “Theorie”. Daarmee rond de cursist 1 van de 6 beroepsspecifieke examens af.

De kosten per persoon zijn € 595,= per deelnemer. Vrijgesteld van BTW.

Dit cursusonderdeel wordt over het algemeen beoordeeld met het cijfer:

Cijfer: 8.4

Kunt u het geleerde direct in de praktijk kunt toepassen?

JA: 88%
Brochure Stap 3 – Praktijklessen

Aan het eind van dit pakket is de cursist voldoende bekend met onderstaande onderwerpen,waardoor voorwaarden zijn gecreëerd om uitstekend te kunnen assisteren:

 • de verschillende wijzen waarop tandartspraktijken georganiseerd kunnen zijn
 • de apparatuur in de tandartspraktijk en het gebruik hiervan
 • de instrumenten, materialen en medicamenten binnen de tandartspraktijk
 • de kritische aandachtspunten ten aanzien van materialen
 • hoe de praktijk voorbereid dient te worden en wat er aan het einde van de dag dient te geschieden.
 • wat er gebeuren moet bij het wisselen van patiënten
 • ergonomische werkwijzen en patiëntpositionering
 • welke handelingen de assistent ‘s ochtend moet verrichten, zodat er behandeld kan worden
 • hoe er bij eenvoudige behandelingen geassisteerd wordt
 • hoe de administratie afgehandeld dient te worden
 • wat de prioriteiten bij het assisteren zijn
 • wat de principes van 4-handig werken zijn
 • goed afzuigergebruik en drooghoudtechnieken per kwadrant
 • 4-handig werken bij restauraties van plastisch materiaal, endodontie, kroon- en brugwerk, prothesewerk en chirurgische ingegrepen

Het pakket bestaat uit 11 modules. Deze modules kennen een totale studiebelasting van ongeveer 88 uur.

Aan het einde van de module krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toets het certificaat. De toets kan herhaald worden, totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft.

Indien de cursist een 80% score of hoger heeft behaald, kan de cursist zich inschrijven voor deelname aan het MBO4 examen “Praktijk”. Daarmee rond de cursist 1 van de 6 beroepsspecifieke examens af.

De kosten per persoon zijn € 795,= per deelnemer. Vrijgesteld van BTW.

Dit cursusonderdeel wordt over het algemeen beoordeeld met het cijfer:

Cijfer: 8.4

Kunt u het geleerde direct in de praktijk kunt toepassen?

JA: “89%
Inschrijven om op te leiden én te ervaren